Πολιτική απορρήτου

Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας, σας καλωσορίζουμε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας και χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας προς την εταιρεία μας. Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα και διαφάνεια την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Με τη βοήθεια της παρούσας δήλωσης απορρήτου, σας ενημερώνουμε εκτενώς για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιους τα μοιραζόμαστε, τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία αυτή και κάθε επιπλέον πληροφορία που θεωρούμε σημαντική για εσάς.

 1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα?
  Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες εκείνες που καθιστούν εφικτή την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (όπως, ενδεικτικά, το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email και η διεύθυνση ΙP).
 2. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας?
  2.1. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιος φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που αναλυτικά εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για να καθορίζουμε πως και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και για να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα γίνονται αντικείμενο σύννομης και ασφαλούς διαχείρισης.
  2.2. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνουμε απαραίτητο, οπότε σας προτείνουμε να την διαβάζετε κατά καιρούς ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τυχόν αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία.
  2.3. Για οποιοδήποτε ερώτημά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jackjonescorfu.com
 3. Κατηγορίες δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας
  Να θυμάστε ότι όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της ιστοσελίδας μας, θα επισημάνουμε ορισμένα πεδία ως υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας δώσουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως χρήστης ή να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με εμάς μας θα επεξεργαστούμε τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  3.1. Κατά την επίσκεψη στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
 4. Όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet
 5. Στοιχεία σχετικά με τη διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία μας επισκέπτεστε
 6. Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται
 7. Διεύθυνση IP που έχει παραχωρηθεί από την υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε
 8. Υποχρεωτικά στοιχεία, όγκο μεταδιδόμενων δεδομένων, Λήψεις/Εξαγωγές δεδομένων

Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας μας και έτσι να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν.

3.2. Στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Διεύθυνση email
 4. Τηλέφωνο
 5. Kείμενο μηνύματος

Σε αυτή την περίπτωση, σεβόμαστε την αρχή της ελαχιστοποίησης στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτά είναι η διεύθυνση email, το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, το θέμα επικοινωνίας, καθώς και το ίδιο το πλαίσιο μηνύματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP.
Εφόσον απευθύνεστε σε εμάς μέσω email, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στο email αποκλειστικά για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

3.3. Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, παρέχεται η δυνατότητα συνδρομής σε δωρεάν ενημερωτικό δελτίο (newsletter). Στο πλαίσιο ενημερωτικών δελτίων, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

 1. Διεύθυνση email
 2. Δεδομένα ανάλυσης από την αξιολόγηση των ενημερωτικών δελτίων

Η διεύθυνση email η οποία παραχωρείται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, θα χρησιμοποιείται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και του προωθητικού υλικού, προσφορές, κ.λπ., ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε να μην δέχεστε από εμάς καταιγισμό ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Επίσης, σεβόμαστε την αρχή της ελαχιστοποίησης στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς ως υποχρεωτικό πεδίο χαρακτηρίζεται μόνο αυτό της διεύθυνσης email. Είναι επίσης απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP.
Μπορείτε φυσικά να διακόψετε τη συνδρομή σας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους πατώντας το σύνδεσμο unsubscribe ή μέσω email στη διεύθυνση info@jackjonescorfu.com και δεσμευόμαστε εντός 14 εργάσιμων ημερών να ανταποκριθούμε στην επιθυμία σας.

3.4. Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα :

Όνομα, Επώνυμο, Όνομα προβολής, Email

3.5. Για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει μαζί μας στην ιστοσελίδα μας, είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης :

Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Email

Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως για : α) να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις ενημερώσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης αποστολής ερευνών ποιότητας και προκειμένου να μπορούμε να καθορίσουμε τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία, β) να διαχειριστούμε τη πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, γ) να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές αφότου έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά και να διαχειριστούμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κρατήσεις προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας, δ) για σκοπούς τιμολόγησης.

3.6. Για σκοπούς μάρκετινγκ
Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως ως εξής: α) αν και όταν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων μέσων (όπως email ή SMS). Αντίστοιχα, λάβετε υπόψη ότι αυτή η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση του προφίλ σας ως χρήστη ή πελάτη για να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και, συνεπώς, ποια προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ σας κατά την αποστολή των πληροφοριών προς εσάς. Για παράδειγμα, με βάση τις αγορές και το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. ανάλογα με τα προϊόντα στα οποία κάνατε κλικ), θα σας κάνουμε προτάσεις για προϊόντα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, θα σας παρέχουμε την λειτουργία «ανάκτησης καλαθιού», β) να διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (για παράδειγμα, για την οργάνωση διαγωνισμών ή για την αποστολή λίστας των προϊόντων που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύετε). Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια και μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε μέσω διαφόρων μέσων όπως τα κοινωνικά δίκτυα. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, θα σας παρέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπου θα σας παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, γ) να κυκλοφορήσουμε φωτογραφίες ή εικόνες που έχετε μοιραστεί δημοσίως λ.χ.μέσω των καναλιών μας στα κοινωνικά δίκτυα, με την προϋπόθεση ότι μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό.

 1. Νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων
  Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να εκκινήσει μια επιχειρηματική επαφή, για την εκτέλεση έννομων υποχρεώσεων, για την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την ενδυνάμωση πελατειακών σχέσεων, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται αναλύσεις για σκοπούς μάρκετινγκ ή άμεσης διαφήμισης.
  Οι νόμιμες βάσεις που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτώνται επίσης από τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγείται αμέσως κατωτέρω:
  4.1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας. Με άλλα λόγια, προκειμένου να μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την εγγραφή σας.
  4.2. Για τη σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών με εσάς. Ορισμένες επεξεργασίες δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς ενεργοποιούνται μόνο επειδή το ζητάτε ή το εγκρίνετε, όπως είναι η αποθήκευση δεδομένων πληρωμής (κάρτας) για μελλοντικές αγορές ή για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες Έρχεται Σύντομα/ Σύντομα Πάλι Κοντά σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη δική σας συγκατάθεση. Επίσης έχουμε νόμιμο συμφέρον να προβούμε στους απαραίτητους ελέγχους για να ανιχνεύσουμε και να αποτρέψουμε ενδεχόμενη απάτη όταν κάνετε μια αγορά. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων έχει θετικό πρόσημο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όταν πραγματοποιείται η πληρωμή μιας αγοράς και ειδικά για εσάς, καθώς αυτό μας επιτρέπει να λάβουμε μέτρα για να σας προστατεύσουμε από απόπειρες απάτης που γίνονται από τρίτους.
  4.3. Για την εξυπηρέτηση πελατών, έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς μέσω της υφιστάμενης φόρμας επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που εγείρετε. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ειδικά για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την παραγγελία σας ή με το προϊόν / υπηρεσία που αποκτήθηκε μέσω της πλατφόρμας αγορών, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς. Όταν το ερώτημά σας σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω ή με αξιώσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις μας.
  4.4. Για τους σκοπούς μάρκετινγκ, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας λόγω της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω διάφορων μέσων, όταν εγγράφεστε στα newsletter, ή όταν αποδεχθείτε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή για να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας. Προκειμένου να σας παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως την περιήγηση που κάνετε, τις προτιμήσεις ή το ιστορικό αγορών σας) και τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, όπως το εύρος ηλικίας ή τη γλώσσα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 2. Tα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων
  5.1. Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε τη δυνατότητά σας να τα ασκείτε. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων περιλαμβάνουν:
 3. Το δικαίωμα πρόσβασης
 4. Το δικαίωμα διαγραφής
 5. Το δικαίωμα διόρθωσης
 6. Το δικαίωμα στη φορητότητα
 7. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 8. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων

5.2. Ποια είναι αναλυτικά τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα :
α. Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα.
β. Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
γ. Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jackjonescorfu.com Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα για να τα τροποποιήσετε ή επικαιροποιήσετε. Λάβετε υπόψη σας ότι με την ενεργή παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν στην ιστοσελίδα, στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συμπλήρωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών, φέρει ο χρήστης.
δ. Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμά σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
στ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψιν συγκεκριμένα τα εξής, όσον αφορά στο δικαίωμα εναντίωσης:
Στις ως άνω περιπτώσεις, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση.
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό. Η εναντίωση είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει άτυπα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jackjonescorfu.com η δε επεξεργασία του σχετικού αιτήματος θα πραγματοποιηθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών.
ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.
—————————————————————————————————————–
Για να επικαλεστείτε οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματα, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jackjonescorfu.com Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε, επίσης, δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων.

 1. Μεταβίβαση σε τρίτους/Αποδέκτες των δεδομένων
  6.1. Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων ή κατόπιν ανάλογης συγκατάθεσης από εσάς. Διαφορετικά, μεταβίβαση σε τρίτους προκύπτει μόνον εφόσον αναγκαστούμε, λόγω επιτακτικών νομικών απαιτήσεων (μεταβίβαση σε εξωτερικούς φορείς, όπως για παράδειγμα ελεγκτικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου).

6.2. Στην εταιρεία μας διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας θα τα λάβουν μόνο εκείνα τα άτομα, τα οποία χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση συμβατικών και νομικών καθηκόντων.

6.3. Η εταιρεία μας διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της και υποστηρίζουν επιμέρους τμήματα της εταιρείας μας στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

 1. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
  Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγείται παρακάτω:
  7.1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε).
  7.2. Για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μερικές φορές, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα μόνο μέχρι τη στιγμή που αποφασίζετε, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των δεδομένων πληρωμής (κάρτας) που έχετε ζητήσει να αποθηκεύσουμε για μελλοντικές αγορές.
  7.3. Για την εξυπηρέτηση Πελατών θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την αίτησή σας.
  7.4. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας ή την ακύρωση της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή της.
  Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μια περίοδο 6 μηνών από τη λήξη της ενέργειας.
  Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια προσηκόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
 2. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
  H εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Η ανταλλαγή δεδομένων από και προς τη διαδικτυακή τοποθεσία μας πραγματοποιείται πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή.
  Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο σε κάθε χρήστη δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
 3. Κατάρτιση Προφίλ
  Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του.
  Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να λάβει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν συγκατατίθεσθε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας, προκειμένου οι υπηρεσίες μας να είναι εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.
 4. Συνδέσεις προς άλλους παρόχους
  Η διαδικτυακή τοποθεσία μας ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης –σαφώς αναγνωρίσιμες– συνδέσεις προς τις διαδικτυακές παρουσίες άλλων εταιρειών. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες συνδέσεις προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καθόλου το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε καμία εγγύηση ούτε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο των εν λόγω τοποθεσιών υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος ή υπεύθυνος λειτουργίας τους.
  Οι συνδεδεμένες τοποθεσίες ελέγχονται τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές παραβάσεις ή προσβολές της νομοθεσίας. Τυχόν παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν εμφανές τη στιγμή της σύνδεσης. Μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων τοποθεσιών δεν είναι απαιτητός χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία περί νομικής παράβασης. Με τη γνωστοποίηση νομικών παραβάσεων οι εν λόγω συνδέσεις θα διαγράφονται άμεσα.
usercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram